Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, P. Z. E. br. 146

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 26. sjednici održanoj 20. lipnja  2017., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, P. Z. E. br. 146 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. svibnja 2017.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih a s odredbama sekundarnih izvora prava Europske unije potpuna usklađenost će se postići stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku..

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona. 

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe da je potrebno izričaj pojedinih odredaba nomotehnički doraditi (članak 21.).

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac