Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o prijenosu vlasništva na domovima umirovljenika, P.Z. br. 211

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 48. sjednici održanoj 27. veljače 2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o prijenosu vlasništva na domovima umirovljenika, P. Z. br. 211, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 13. listopada 2017.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 9. studenoga 2017.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


 PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 Marija Jelkovac