Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o strancima, P.Z. br. 354

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 102. sjednici održanoj 17. lipnja 2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o strancima, P.Z. br. 354, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a, aktom od 6. lipnja 2018. godine. 

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 19. srpnja 2018. godine.

3.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac