Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 694

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 107. sjednici održanoj 20. rujna 2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 694, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. rujna 2019. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“)  podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.   

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac