Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, P.Z. br. 135

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 29. sjednici održanoj 5. svibnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, P.Z. br. 135, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. travnja 2021. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 5. – u stavku 1. riječi: „članka 4. točke 1.“ su suvišne s obzirom da se radi o istom koordinacijskom tijelu koje je definirano u članku 2. točki 8. ovoga Zakona

-    članak 9. – u stavku 2. riječi: „ako je primjenjivo“ su suvišne i nisu primjerene normativnom izričaju u našem pravnom sustavu (isto u člancima 11. i 12., „kada je to primjenjivo“).

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac