Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, P.Z. br. 44

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 29. sjednici održanoj 5. svibnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, P.Z. br. 44, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskom saboru, aktom od 8. listopada 2020. godine.

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 7. prosinca 2020. godine.

3.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO 
    
    Marija Jelkovac