Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o gradnji, P.Z. br. 332

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 98. sjednici održanoj 7. svibnja 2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o gradnji, P.Z. br. 332, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru, aktom od 3. svibnja 2018. godine. 

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (5 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 15. lipnja 2018. godine.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac