Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći, P. Z. br. 122

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 28. sjednici, održanoj 23. rujna 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći, P. Z. br. 122, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru, aktom od 23. lipnja 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u mišljenju Vlade Republike Hrvatske sadržanim u aktu od dana 4. rujna 2008. godine.

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNIK
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Emil Tomljanović, dipl.pravnik