Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o prijenosu vlasništva na domovima umirovljenika, prvo čitanje, P. Z. br. 211 - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 32. sjednici održanoj 6. prosinca 2017. raspravljao je o Prijedlogu zakona o prijenosu vlasništva na domovima umirovljenika, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavo Klub zastupnika SDP-a, aktom od 13.listopada 2017.

Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno s člankom 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Članovi Odbora raspolagali su mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na spomenuti Prijedlog zakona.

Predloženim Zakonom uređuje se prijenos vlasništva na nekretninama domovima umirovljenika s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Republiku Hrvatsku i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao osnivače ustanova domova za starije i nemoćne osobe, koje posluju u objektima domova umirovljenika uz obvezu zadržavanja njihove postojeće namjene. Budući da ustanove domova za starije i nemoćne koriste nekretnine domova umirovljenika, a vlasnička prava na tim nekretninama pripadaju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu Zavod),  donošenjem ovoga zakona osnivači ustanova stekli bi vlasništvo na nekretninama.

Tako bi se, prema mišljenju predlagatelja bolje i učinkovitije upravljalo tim nekretninama što bi rezultiralo i unapređenjem usluga korisnicima domova za starije i nemoćne osobe. To bi, prema njihovu mišljenju,  predstavljalo i mogućnost dobivanja sredstava iz Europskog socijalnog fonda, tj. subvencija Europske unije, prije svega i za energetsku obnovu objekata, što do sada nije bilo moguće s obzirom na to da je Zavod vlasnik ustanova za smještaj starijih osoba, a ne ustanove.

U raspravi pojedini članovi Odbora nisu se složili s obrazloženjem mišljenja Vlade koje je iznijela predstavnica Vlade. Naime, kako je istaknula, takav Prijedlog ne daje cjelovita rješenja, u suprotnosti je s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, trebalo bi ga rješavati u suradnji s Ministarstvom državne imovine te bi domovi, kad bi se prenijeli, s vremenom izgubili svoju osnovnu djelatnost. Ujedno, uzimajući u obzir izvor sredstava iz kojih su predmetne nekretnine građene, njihovu namjenu i vrijednost, Vlada smatra da trebaju i dalje ostati u vlasništvu Zavoda, kao dio ukupne državne imovine.
 
Nakon provedene rasprave članovi Odbora većinom su glasova (6 glasova „za“, 5 glasova „protiv“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći

z a k lj u č a k

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o prijenosu vlasništva na domovima umirovljenika

Za izvjestiteljicu   na   sjednici   Hrvatskoga   sabora   Odbor   je  odredio  dr. sc. Ines  Strenja-Linić, dr. med., predsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA  ODBORA

dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med.