Odbor za financije i državni proračun

Izvješće s rasprave o Prijedlogu zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanja nezakonito stečene imovine, prvo čitanje, P.Z.br. 675

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 93. sjednici održanoj 18. ožujka 2020. godine o Prijedlogu zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanja nezakonito stečene imovine, prvo čitanje, P.Z.br. 675, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, podnio Damjan Vucelić, aktom od 10. srpnja 2019.  godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnim zakonima kao matično radno tijelo.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspolagao je i sa pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 5. rujna 2019. godine, u kojem Vlada Republike Hrvatske predlaže da se Prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanja nezakonito stečene imovine, ne prihvati.

Uvodno je predstavnik istaknuo da je smisao postupka ispitivanja porijekla imovine  utvrđivanje postojanja odnosno nepostojanja nerazmjera između imovine obveznika i njegovih prihoda. Ne postoji vremensko ograničenje ispitivanja. Nadležno porezno tijelo donosi rješenje o postojanju odnosno nepostojanju nerazmjera između imovine i prihoda. U slučaju utvrđeno nerazmjera između prihoda i imovine obveznik postupka ne može obnašat dužnost na koju je izabran odnosno imenovan osim kod zastupnika u Hrvatskom saboru gdje žalba odnosno upravna tužba iznimno odgađa izvršenje rješenja. Također, u slučaju utvrđivanja postojanja nerazmjera između imovine i prihoda obveznika ispitivanja porezno tijelo dužno je dostavit Državnom odvjetništvo rješenje zajedno sa svim ispravama i drugim dokazima radi donošenja državno odvjetničke ocjene o pokretanju odnosno nepokretanju kaznenog postupka.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o  ispitivanju porijekla imovine i oduzimanja nezakonito stečene imovine iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 5. rujna 2019. godine.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.
                                

 PREDSJEDNICA  ODBORA
                                       Grozdana Perić, dipl.oec.