22. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:

-    Usvajanje Zapisnika sa 20. i 21. sjednice Odbora 

1.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA INTERVENCIJAMA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA U JADRANSKOM MORU - podnositelj: Državni ured za reviziju;

2.    OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2019. - podnositelj: Državni ured za reviziju;

3.    OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA LOKALNIH JEDINICA ZA 2019. - podnositelj: Državni ured za reviziju;

4.    OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju.