24. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

-    usvajanje zapisnika 19., 20., 21., 22. i 23. sjednice Odbora;

1. Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske;

2. Predstavljanje prioriteta slovenskog predsjedanja Vijećem Europske unije (prioritete predstavlja veleposlanik Republike Slovenije Vojislav Šuc);

3. Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. – Vraćanje prirode u naš život COM (2020) 380 – D.E.U. br. 20/008;

4. Razno.