25. sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. Grad Bjelovar - potpuno transparentan grad u Republici Hrvatskoj (prezentiranje aplikacije o troškvima gradskih financija i proračuna);
2. Izvješće Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave o izvršenju mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018. ( za 2018.) uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine;
3. Izvješće Ministarstva državne imovine o izvršenju mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018. ( za 2018.) uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine;
4. Izvješće Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta o izvršenju mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018. ( za 2018.) uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine;
5. Razno.