40. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 39. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA;
3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA;
4.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA VODITELJA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI SEECP-a;
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE;
6.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU I DONOŠENJE RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016. O:
a)    priznavanju i prestanku prava na plaću,
b)    priznavanju i prestanku prava na zastupnički paušal ,
c)    priznavanju i prestanku prava na naknadu za odvojeni život,
d)    priznavanju prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti;
7.    PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O PRESTANKU PRAVA NA MJESEČNU NOVČANU NAKNADU ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU;
8.    RAZNO.