57., tematska, sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku u suradnji s pravobraniteljicom za djecu

dvorana Josipa Šokčevića

Tema sjednice je: „Dječja i adolescentna psihijatrija u Republici Hrvatskoj – gdje smo sada?“

Svako peto dijete ili 100 000 djece i adolescenata u nekom trenutku može imati teškoće s mentalnim zdravljem, prema dostupnim znanstvenim podacima. U području zaštite njihova mentalnog zdravlja postoji niz poteškoća koje su vezane za neodgovarajuće uvjete liječenja, nedovoljan broj stručnjaka koji rade s djecom, izostanak standarda i normativa koji uzimaju u obzir osobitosti rada s djecom, izostanak nacionalnog strateškog plana razvoja dječje i adolescentne psihijatrije, a djeca odgovarajuće liječenje trebaju već sada.

Postojanje problema i potrebu unaprjeđenja zaštite mentalnog zdravlja djece u našoj zemlji prepoznao je i Odbor za prava djeteta UN-a koji je još u rujnu 2014. Republici Hrvatskoj preporučio da poduzme sve potrebne mjere kako bi se osigurala odgovarajuća potpora djeci kojoj je potrebna zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja.

Što se može učiniti za prevladavanje problema i poboljšanje uvjeta liječenja djece i adolescenata s teškoćama mentalnog zdravlja u ovome trenutku, kako djeci s teškoćama mentalnog zdravlja osigurati veću dostupnost stručnjaka, u kojem smjeru razvijati sustav zaštite mentalnog zdravlja djece i kakvu uslugu pružiti djeci koja imaju potrebu za bolničkim liječenjem, pitanja su na koje će, uz članove Odbora i pravobraniteljicu za djecu, pokušati odgovoriti sudionici sjednice: saborski zastupnici, pučka pravobraniteljica, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, predstavnici Ministarstva zdravstva, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba i HZZO-a, predstavnici zdravstvenih ustanova u kojima se liječe djeca s teškoćama mentalnog zdravlja i drugi stručnjaci u području zaštite djece.