58. sjednica Odbora za gospodarstvo

dvorana Stjepana Radića, YouTube

Predloženi dnevni red je:    
- Usvajanje Zapisnika sa 55., 56. i 57. sjednice;
1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O UTVRĐIVANJU USKLAĐENIH UVJETA ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE GRAĐEVNIH PROIZVODA, IZMJENI UREDBE (EU) 2019/1020 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 305/2011 COM (2022) 144;
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI OKVIRA ZA UTVRĐIVANJE ZAHTJEVA ZA EKOLOŠKI DIZAJN ODRŽIVIH PROIZVODA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2009/125/EZ COM (2022) 142;
4. RAZNO.

Izravan prijenos sjednice dostupan je putem saborskoga YouTube kanala: https://youtube.com/live/4Z32Cm_0HDw?feature=share