8., zatvorena sjednica Odbora za vanjsku politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 5., 6., i 7. sjednice Odbora za vanjsku politiku;
1. DAVANJE MIŠLJENJA O OPOZIVU I POSTAVLJENJU ŠEFOVA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH MISIJA REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU;
2. PLAN AKTIVNOSTI ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU U DRUGOJ POLOVINI 2021.;
3. RAZNO.