Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a s predstavnicima Odbora za obranu prima izaslanstvo Centra za ratne i mirovne studije Sveučilišta u Norwichu

dvorana Ivana Mažuranića