Konferencija za medije Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

dvorana Ivana Kukuljevića

Tema konferencije je: "Predstavljanje rada Povjerenstva za rad po pritužbama".

Rezultate rada Povjerenstva za rad po pritužbama predstavit će predsjednik Povjerenstva Teo Giljević, a predstavljanju će nazočiti predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, kao matičnoga radnog tijela u ovom području, Milorad Pupovac, potpredsjednik Povjerenstva Marijan Šuperina, članovi povjerenstva Tonči Majica, Aleksandar Maršavelski, Milan Jurković i Nenad Rukavina te predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova.

Povjerenstvo u ovom sastavu, kao neovisno tijelo čije je članove imenovao Hrvatski sabor, započelo je s radom u svibnju 2020. Do sada je ovo tijelo riješilo više od 400 predmeta, pri čemu je riješilo i većinu zaostalih predmeta iz prethodnog razdoblja u kojem Povjerenstvo nije funkcioniralo, od kojih su neki od 2013. čekali odluku. 

Na konferenciji će također biti predstavljeni podaci o vrsti povreda na koje se građani najviše žale i primjeri u kojima su utvrđeni propusti u radu policije. Cilj je upoznati javnost sa svrhom Povjerenstva, kao i načinom na koji se vrši građanski nadzor policije kroz sustav odlučivanja o pritužbama koje građani upućuju kada smatraju da su policijski službenici povrijedili njihova prava ili slobode.