Okrugli stol u organizaciji zastupnice Katarine Peović

dvorana Josipa Šokčevića, YouTube prijenos

Tema okruglog stola je: "Digitalne platforme i Zakon o radu", a govornici su:

  • Silvio Šimić, predstavnik Inicijative zajednice Wolt dostavljača;
  • Tomislav Kiš, Novi sindikat;
  • Viktor Gotovac, docent na Katedri za radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu; 
  • Jelena Ostojić, asistentica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu;
  • Dijana Kesonja, zamjenica pučke pravobraniteljice;
  • Ana Šarić, savjetnica pučke pravobraniteljice;
  • Katarina Peović, zastupnica Radničke fronte;
  • članovi inicijative radnika Wolta.

Izravan prijenos omogućen je putem saborskoga YouTube kanala na adresi: https://www.youtube.com/watch?v=eaDxupBs-AI