Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i izaslanik predsjednika Sabora Furio Radin prima u nastupni posjet predstojnicu Ureda UNICEF-a Reginu Castillo

Zeleni salon