Pozdravno obraćanje predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića na okruglom stolu ALDE Grupe (Savez liberala i demokrata za Europu) na temu "Status hrvatskih pregovora o članstvu u EU - Europske kohezijske i druge politike - mogućnosti za razvoj Hrvatske; uloga Hrvatskog sabora, Europskog parlamenta i građana u direktnoj parlamentarnoj demokraciji u kontekstu Lisabonskog ugovora"

dvorana Ivana Mažuranića