Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenja s članovima Odbora prima u radni posjet izaslanstvo Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore

dvorana Ivana Mažuranića

Članovi Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku koji nazoče sastanku su: Bernarda Topolko, Željko Jovanović, Kažimir Varda te imenovani članovi; Krešimir Luetić, Tibor Santo, Nikica Daraboš i Hrvoje Pezo.