Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gari Cappelli, predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković, predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Marko Pavić i potpredsjednica Odbora za poljoprivredu Ružica Vukovac sudjeluju na konstituirajućoj skupštini Konferencije o budućnosti Europe

Strasbourg, videokonferencija

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gari Cappelli sudjeluje i u svojstvu predstavnika Hrvatskoga sabora u Radnoj skupini za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Gari Cappelli, a predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković i kao zamjenik predstavnika Hrvatskoga sabora u Radnoj skupini za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

 

Više o samoj konferenciji: Konferencija o budućnosti Europe