Damir Mateljan sudjelovao na godišnjem zasjedanju Parlamentarne skupštine Parlamentarne dimenzije Srednjoeuropske inicijative

Kijev - Redovito godišnje zasjedanje Parlamentarne skupštine Parlamentarne dimenzije Srednjoeuropske inicijative održano je Kijevu od 26. do 28. rujna pod jednogodišnjim ukrajinskim predsjedanjem Srednjoeuropskom inicijativom (SEI). Tema zasjedanja je bila “Poboljšanje prometne infrastrukture – efikasan način jačanja interakcije među zemljama članicama SEI”. 

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative predstavljao je zastupnik Damir Mateljan, član Izaslanstva koji je u svome izlaganju naveo dosadašnje uspjehe RH na polju izgradnje i funkcioniranja prometne infrastrukure, kao i planove koje Hrvatska ima za poboljšanje svih segmenata ove djelatnosti čije bi ostvarenje trebalo rezultirati boljom nacionalnom, ali i regionalnom prometnom mrežom kako na kopnu (caste i željeznice), tako i na vodnim putevima (rijeke, more) te u zračnom prometu. 

Sudionici, parlamentarci deset država SEI usvojili su jednoglasno Deklaraciju kojom, među ostalim, potvrđuju kohezivnu ulogu SEI kao i njezin doprinos gospodarskom i društvenom razvitku te jačanju međunarodnog profila regije. Izraženo je čvrsto uvjerenje kako nacionalni parlamenti, parlamentarne skupštine i zastupnici imaju posebno vrijednu ulogu u poticanju sudjelovanja javnosti u razvitku gospodarskih politika. Pozvani su parlamenti zemalja članica SEI na odlučnost, uzimajući u obzir rastuća proračunska ograničenja, u zalaganju, temeljem pravedne raspodjele, za odobravanje adekvatnih proračunskih sredstava za prometnu infrastrukturu sukladno nacionalnim razvojnim politikama i međunarodnim obvezama. Ujedno se požuruje sve regionalne sudionike u ovim procesima da učine sve što je u njihovoj moći kako bi ojačali transparentnost i vjerodostojnost po pitanjima prometne infrastrukture osiguravajući efikasnuo i besprijekorno provođenje makroregionalnih politika Europske unije. 
 

Autor: Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji SEI