Dr. Andreasa Khola primili Tonči Tadić i Nikola Mak

Zagreb - Predsjednik Nacionalnog vijeća Republike Austrije prof. dr. Andreas Khol, s izaslanstvom, sastao se u Hrvatskom saboru s dr. Tončijem Tadićem, potpredsjednikom saborskog Odbora za međuparlamentarnu suradnju i s članovima Odbora, te s Nikolom Makom, voditeljem izaslanstva Hrvatsko-austrijske skupine prijateljstva u Hrvatskom saboru, uz nazočnost članova skupine prijateljstva.   

Razgovoralo se o ulozi parlamenata u pregovaračkom procesu s Europskom unijom, važnosti pravodobnih i potpunih informacija koje izvršna vlast odašilje u parlament u svim fazama pregovaračkog ciklusa te o potrebi rasprave u parlamentu o svim pitanjima važnim za tijek pregovaranja. 

Dr. Khol smatra osobito važnim određivanje središnjih točaka na kojima treba postići općedruštveni konsenzus i na kojima potom treba posebno inzistirati u pregovorima. Rekao je kako je Austrija slijedila danski model u kojem je vlada parlamentu dužna dati sve informacije. Nakon ulaska u EU, Austrija je ustavnim promjenama normirala pravo suodlučivanja parlamenta, gdje se o svim zakonskim prijedlozima koji stižu iz Europske unije parlament mora očitovati.

Dr. Tadić je govorio o potpori hrvatske javnosti europskim integracijama. Rekao je kako ta potpora oscilira; u početku je bila vrlo visoka, da bi znatno pala uslijed odgode početka pregovora, a trenutno je ponovno viša od 50 posto. 

Voditelj izaslanstva Hrvatsko-austrijske skupine prijateljstva u Hrvatskom saboru Nikola Mak osvrnuo se na položaj nacionalnih manjina u Hrvatskoj, rekavši da je to pitanje dobro riješeno nizom zakona, a najvažnije je da se u svakodnevnom životu prava nacionalnih manjina i primjenjuju.