Furio Radin i Domagoj Hajduković primili predstavnike Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj

Zagreb – Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin i potpredsjednik Odbora Domagoj Hajduković primili su predsjednika Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj Ivana Gugana i voditelja Ureda Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj Jozu Slogu.

Gosti su uvodno predstavili položaj i status Hrvata u Mađarskoj. – Danas u Mađarskoj živi oko 50 000 Hrvata podijeljenih u sedam etničkih skupina koji se razlikuju prema dijalektu, povijesti i kulturi, istaknuo je predsjednik Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj Ivan Gugan. 

Govoreći o Hrvatskoj državnoj samoupravi u Mađarskoj, Gugan je pojasnio da je riječ o političkom i administrativnom tijelu Hrvata u Mađarskoj. Predstavio je ustroj lokalnih i teritorijalnih samouprava te istaknuo da Hrvati imaju zastupnika i u parlamentu Mađarske koji ima sva prava, osim prava glasa. Pitanje predstavnika manjina u parlamentu regulirano je Zakonom o izboru parlamentarnih zastupnika koji je izglasan krajem 2011. godine, dodao je. Hrvati u Mađarskoj uz škole imaju i desetak kulturnih institucija, izdavačku kuću, radio, novine i  kazalište koje većinom financira Mađarska, istaknuo je voditelj Ureda Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj Jozo Sloga. 

Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin i potpredsjednik Odbora Domagoj Hajduković upoznali su goste s načinom izbora zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatski sabor. Furio Radin informirao je goste i o strukturama talijanske nacionalne manjine u Hrvatskoj te o zakonodavnome okviru koji uređuje prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj.

U završnome dijelu susreta Ivan Gugan pozvao je predsjednika i potpredsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u posjet Mađarskoj.
 

Autor: Služba za medije