Odbor za pravosuđe održao sjednicu o predstavkama i pritužbama građana

Zagreb - Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora raspravio je na svojoj 28. sjednici točku dnevnog reda Predstavke i pritužbe - analiza Odbora.

Pritužbe i žalbe ustavno su pravo građana, a istodobno postoji obveza javnih tijela da u okvirima svojih nadležnosti djeluju prema tim predstavkama. Na području pravosuđa niz tijela zaprima veliki broj takvih predstavki: Odbor za pravosuđe, Odbor za predstavke i pritužbe, Ministarstvo pravosuđa, Pučka pravobraniteljica i dr.

Veliki broj takvih predstavki nije samo znak povjerenja u navedena tijela već i svojevrsni pokazatelj želje građana za pravdom, kao i nemogućnosti redovitih pravosudnih institucija da uvijek i bez greške udovolje tim visokim zahtjevima. Istaknuta je potreba za koordinacijom, razmjenom iskustava i podataka svih tijela koja primaju takve zahtjeve. Ministarstvo pravosuđa pripremit će i edukaciju o tim postupcima.

Statističku analizu stanja sačinili su volonteri Sabora Romina Galović i Miho Lučić, obrađen je uzorak od 200 predmeta te je utvrđeno da postoje izvjesni obrasci: više se žale muškarci, starije osobe, najčešće na sudove, obično isti prigovori idu na mnoga tijela, koja pak imaju nedostatno utvrđene metode i alate djelovanja. 

U raspravi su sudjelovali ministar pravosuđa Orsat Miljenić, pučka pravobraniteljica Lora Vidović i predsjednik Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora Josip Salapić. 

Broj pritužbi građana na rad pravosuđa ukazuje na nedostatak autoriteta pravosudnih tijela. Na sjednici je radi učinkovitijeg postupanja zaključno dogovorena povremena koordinacija institucija koje postupaju po pritužbama građana. 

Autor: Odbor za pravosuđe