Održana tematska sjednica o sigurnosti hrane na hrvatskom tržištu

Zagreb – Saborski Odbor za poljoprivredu i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku održali su tematsku sjednicu na kojoj je provedena rasprava o sigurnosti hrane i potrebi prilagodbe zakonskog okvira za kontrolu hrane na tržištu Republike Hrvatske.

Uvodno je predsjednik Odbora za poljoprivredu Davor Romić istaknuo kako je za provedbu kontrola sigurnosti hrane potrebno zakonodavstvo i dobro organiziran sustav inspekcija. Naglasio je važnost primjene dosljednih mjera kontrole hrane od farme do stola, uređenja odnosa s Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA) i upravljanja međunarodnim odnosima s trećim zemljama. Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenja Linić propitivanje o stupnju učinkovitosti kontrole sigurnosti hrane u Hrvatskoj smatra važnim zbog zaštite zdravlja ljudi. Mišljenja je kako je slobodno kretanje zdrave hrane u okvirima postavljenog hrvatskog i europskog zakonodavstva obveza koju nadležna tijela Republike Hrvatske moraju provoditi.

Govoreći o zakonskom okviru za područje sigurnosti hrane, ravnateljica Hrvatske agencije za hranu Andrea Gross Bošković uz nužnost kontinuirane edukacije svih sudionika lanca hrane istaknula je potrebu donošenja hitnih zaštitnih mjera, nacionalnih propisa, uredbi i naputaka te jačeg povezivanja informatičkih sustava prikupljanja i obrade podataka za potrebe izvještavanja, kao i unapređenja mehanizama  kontrole i samokontrole.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak istaknuo je kako su prijave epidemija koje se prenose hranom u Hrvatskoj stabilnog trenda, no kako je broj prijava epidemija koje uzrokuju salmonele posljednjih godina u padu. Upozorio je na potrebu provođenja preventivnih javnozdravstvenih mjera i edukacija te unaprjeđenja sustava nadzora s reaktivnih na proaktivne.

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić istaknuo je važnost potpune sljedivosti hrane od polja do stola te je izrazio nadu kako će pojačana medijska informiranost vezana uz otkrivenu zdravstveno neispravnu hranu na hrvatskom tržištu biti čimbenikom koji će podići svijest proizvođača, distributera i potrošača o sigurnosti hrane.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić naglasio je kako u Hrvatskoj nema bitnijih slabosti u sustavu kontrole sigurnosti hrane, no kako je potrebno poraditi na jačanju suradnje nadležnih tijela i preciznijem definiranju odgovornosti u kontroli sigurnosti hrane.
Zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan istaknula je kako je sigurnost hrane povezana sa zajedničkim tržištem EU-a te kako Hrvatska od toga ima koristi, ali snosi i rizike. Napomenula je kako svaka država članica Europske unije sama može odrediti kriterije propisa sigurnosti hrane.

U raspravi je istaknuta potreba prilagodbe zakonskog okvira sustava kontrole sigurnosti hrane, ali i zakonskog okvira za reguliranje kvalitete hrane. Vezano uz lance opskrbe hranom upozoreno je na nužnost skraćivanja lanaca opskrbe i brige o kvaliteti hrane u javnim ustanovama. Ukazano je i na potrebu povećanja učestalosti službenih kontrola i podizanja stupnja informiranja potrošača o hrani, kao i provođenja mjera informiranja u cilju podizanja konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje. Zaključno je ministar zdravstva istaknuo kako je sigurnost hrane vezana uz zdravlje nacije, a koje predstavlja čuvanje nacionalnih interesa. 
 

Autor: Odbor za poljoprivredu