Održana tematska sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o unaprjeđenju normativnog okvira izbornog sustava za izbor zastupnika u Hrvatski sabor

Zagreb – Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao je tematsku sjednicu pod nazivom Prijedlozi za unaprjeđenje normativnog okvira izbornog sustava za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Uz saborske zastupnike, sjednici su prisustvovali i poseban savjetnik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra uprave Ivica Relković, predstavnici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, predstavnici akademske zajednice te civilnog društva.

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Robert Podolnjak uvodno se osvrnuo na osnovne značajke modela izbora zastupnika u Hrvatski sabor te istaknuo njegove najvažnije probleme: nizak odaziv birača, visok izborni prag, mali utjecaj birača na izbor zastupnika u Hrvatski sabor i  drugo. Također, naveo je kako je potrebno odgovoriti na pitanje da li će se moći temeljito rekonstruirati čitav izborni sustav ili će se ozakoniti samo fragmentirane izmjene. Osvrnuo se i na ulogu Ustavnog suda Republike Hrvatske vezano za mogućnost intervencije u važeće izborno zakonodavstvo prije održavanja izbora te u tom smislu naveo kako je potrebno pojedine izborne institute, odnosno temeljna načela, urediti Ustavom Republike Hrvatske. 

Sudionici sjednice u raspravi koja je uslijedila istaknuli su konkretne prijedloge koji bi išli u smjeru poboljšanja cjelovitog izbornog zakonodavstva i to: poštovanje načela razmjernosti prilikom propisivanja kaznenih dijela kod ograničavanja pasivnog biračkog prava, korekcija izjednačavanja vrijednosti glasa u izbornim jedinicama, ograničavanja mogućnosti kandidiranja na listama neovisno o prebivalištu kandidata, propisivanje sankcije za nepoštovanja odredbe o zastupljenosti podzastupljenog spola na izbornim listama, mogućnost sankcioniranja birača koji ne izađu na izbore, smanjivanje izbornog praga, pravo na jasniju identifikaciju stranke na izborima  i drugo. 

Također, detaljno se osvrnulo na Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor koji je klub zastupnika Mosta nezavisnih lista uputio u javnu raspravu, a koji je ujedno bio povod ove tematske sjednice. 

Nakon rasprave sudionici tematske sjednice zaključili su kako je potrebna cjelovita reforma izbornog zakonodavstva te kako bi u tu svrhu bilo potrebno postići konsenzus svih političkih stranaka. Predsjednik Odbora Robert Podolnjak ukratko se osvrnuo na sve iznesene prijedloge i primjedbe te najavio održavanje nove tematske sjednice koja bi se odnosila na reformu izbornih jedinica. 

Autor: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav