Predsjednik Odbora za financije i državni proračun Srđan Gjurković primio izaslanstvo Državnoga ureda za reviziju

Zagreb – Predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora Srđan Gjurković održao je radni sastanak s izaslanstvom Državnog ureda za reviziju. Izaslanstvo je predvodio Jozo Serdarušić, zamjenik glavnoga državnog revizora. 

Jedna od tema sastanka bila je zajednička priprema za sudjelovanje na Međunarodnoj konferenciji o odnosu vrhovnih revizijskih institucija i parlamenata te sastanak čelnika vrhovnih revizijskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata i Europskog revizorskog suda koji će se od 18. do 20. studenog ove godine održati u Crnoj Gori. Lidija Pernar, pomoćnica glavnog državnog revizora za međunarodnu suradnju, istaknula je kako će ova Konferencija biti pravo mjesto razmjene iskustava s drugim revizijskim institucijama. Predsjednik Odbora za financije i državni proračun Srđan Gjurković naglasio je važnost davanja podrške jačanju kapaciteta Državnog ureda za reviziju radi boljeg funkcioniranja čitava sustava.

Druga tema sastanka bila je primjena Zakona o pravu na pristup informacijama koji je na snazi od ožujka ove godine. Biserka Čoh Mikulec, pomoćnica glavnog državnog revizora za odnose s javnošću, skrenula je pažnju na potrebu ažuriranja buduće suradnje Hrvatskoga sabora i Državnog ureda za reviziju, vezano za ovaj novi Zakon, s namjerom da ta suradnja bude što bolja i učinkovitija. Predsjednik Odbora Gjurković obećao je kako će se Odbor za financije i državni proračun vrlo skoro sastati kako bi raspravili ovu temu.
 

Autor: Služba za medije