Priopćenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Zagreb - Na sedmoj sjednici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, održanoj 20. srpnja 2004. godine, doneseni su sljedeći zaključci:


1. Od Vlade Republike Hrvatske zatražit će se očitovanje - dostava svih relevantnih podataka vezanih uz namjeru Vlade Republike Hrvatske da s građevinskom tvrtkom "Bechtel" potpiše 3. Aneks Okvirnog sporazuma o gradnji autoceste Bregana - Zagreb - Dubrovnik na dionici Dugopolje-Šestanovec te o razlozima Vlade Republike Hrvatske da izvođenje radova povjeri navedenoj građevinskoj tvrtki bez provođenja javnog natječaja, imajući u vidu odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 121/01. i 197/03.) i Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (NN 163/03. i 94/04.); činjenicu da zadnji aneks ugovora potpisan između Vlade Republike Hrvatske i "Bechtela" navodno ne obvezuje Vladu, nego samo predviđa mogućnost sklapanja takvog ugovora izravnom pogodbom te izjavu resornog ministra da će se za druge dionice iste autoceste raspisivati javni natječaj.

2. Na temelju primjedbi članova Povjerenstva na nacrt sadržaja obrasca dužnosnikovog izvještaja s podacima o imovini, stalnim prihodima te imovini bračnog druga i malodobne djece bit će izrađen konačni sadržaj obrasca spomenutog  izvješća.

Obrazac dužnosnikovog izvješća bit će dostupan na internetskim stranicama Hrvatskoga sabora od 21. srpnja 2004. godine u 12.00 sati, a svi dužnosnici iz članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti obvezni su popunjeni obrazac dostaviti Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, Zagreb, Opatička br. 8., najkasnije do 20. kolovoza 2004. godine.

3. Nema osnove za pokretanje formalnih postupaka prema dužnosnicima, članovima nadzornih odbora trgovačkih društava, uzimajući u obzir sadržaj članka 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba u obnašanju javnih dužnosti, jer se na temelju navedenog članka Zakona više ne nalaze u sukobu interesa.

4. Mišljenja Povjerenstva, formulirana u proširenom obliku, bit će anonimna i dostupna na službenim stranicama Povjerenstva , kao zauzeta pravna stajališta Povjerenstva, a objavljivat će se ponajprije radi izgradnje vladavine prava i usklađivanja primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa. 
Antun Kapraljević,
obnašatelj dužnosti predsjednika Povjerenstva