Sanja Putica primila grupu njemačkih stipendista Zaklade Hanns Seidel

Zagreb – Potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sanja Putica primila je grupu njemačkih stipendista Zaklade Hanns Seidel. 
 
Na sastanku su, između ostalog, razmijenjena mišljenja o položaju mladih u politici, udjelu žena u Hrvatskom saboru, nezaposlenosti mladih te o drugim aktualnim temama koje su na dnevnom redu Sabora. 
 
Potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sanja Putica izrazila je podršku angažmanu mladih ljudi u političkim strankama jer donose kreativnost i pozitivne promjene. Osvrnuvši se na položaj žena u Hrvatskom saboru, Putica je istaknula da u ovom sazivu Sabora žene čine nešto više od 20%, što nije zadovoljavajuća brojka.  
 
Razgovaralo se i o obrazovnom sustavu RH u kontekstu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije s posebnim osvrtom na aktualnu Kurikularnu reformu. 
 
Njemačke stipendiste zanimala je i percepcija Njemačke u hrvatskom društvu. Sanja Putica je kazala da Njemačka u Hrvatskoj uživa izniman ugled još od stvaranja neovisnosti do danas te da Hrvati Njemačku vide kao prijateljsku državu te snažnu gospodarsku i političku silu. 
 
Hanns Seidel njemačka je politička zaklada osnovana 1967. s ciljem poticanja međunarodnog dijaloga i razumijevanja, europskog ujedinjenja te demokratskog i građanskog obrazovanja na kršćanskim temeljima. 

Autor: Služba za medije