U Hrvatskome saboru održan seminar za studente volontere u okviru Programa "Volontiram u Hrvatskom saboru"

Zagreb - Sukladno sa Zakonom o volonterstvu u Hrvatskome se saboru već šestu godinu provodi Program "Volontiram u Hrvatskom saboru" pod vodstvom koordinatorice Programa i voditeljice Službe za građane Ružice Šimunović. 

Seminar za studente volontere održan je u Maloj vijećnici, a sudjelovalo je 48 volontera. Studenti volonteri dolaze s Pravnog fakulteta te fakulteta Političkih znanosti u Zagrebu, a odabrani su na temelju prosjeka ocjena s fakulteta. Volonteri će u Hrvatskome saboru volontirati jednu godinu u svojstvu asistenata zastupnicima i zastupnicama. 

Tajnik Hrvatskoga sabora Slaven Hojski uvodno je pozdravio studente volontere te ukratko predstavio ustrojstvo i rad Hrvatskoga sabora. 

Planom i programom edukacije studenti su upoznati sa sljedećim temama: rad i način funkcioniranja Hrvatskoga sabora prema Poslovniku HS-a, ustrojstvo državne vlasti – odnos HS-a s ostalim tijelima vlasti, zakonodavna procedura, civilno društvo i država, a u okviru radionice bavili su se pisanjem amandmana. Polaznici seminara potpisat će i ugovor o volontiranju te obaviti prve konzultacije o budućim aktivnostima. 
 

Autor: Služba za medije