Zastupnici Hrvatskoga sabora na međuparlamentarnom sastanku odbora o ulozi i iskustvima nacionalnih parlamenata u borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca

Bruxelles – Predsjednik Odbora za pravosuđe Josip Kregar sa članovima Odbora Anom Lovrin i Ivanom Klarinom te predsjednik Odbora za gospodarstvo Igor Rađenović sudjelovali su na međuparlamentarnom sastanku odbora o ulozi i iskustvima nacionalnih parlamenata u borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca. Sastanak je održan u organizaciji Posebnog odbora za organizirani kriminal, korupciju i pranje novca (CRIM) i Uprave za odnose s nacionalnim parlamentima Europskog parlamenta radi razmjene mišljenja i iskustva iz područja borbe protiv organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca između zastupnika EP-a i nacionalnih parlamenata država članica EU, Hrvatske i Norveške.

Sudionici sastanka bili su suglasni u stavu kako je za učinkovitu borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije nužno uspostaviti blisku suradnju pravosudnih, financijskih, gospodarskih i policijskih institucija, i na nacionalnoj i na europskoj i međunarodnoj razini. Imajući u vidu značaj koordinirane borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije, zastupnici su se založili za usklađivanje zakonodavstva država članica EU-a na ovom području te za što skorije osnivanje Ureda javnog tužitelja EU-a, kako je predviđeno Lisabonskim ugovorom.

Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Josip Kregar podržao je potrebu za jačim povezivanjem na razini Unije radi povećanja učinkovitosti borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala te u tom kontekstu uspostavu funkcije Tužitelja EU-a. Kregar je također pozvao na posvećivanje veće pažnje prevenciji korupcije.