Radna skupina Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, na čelu s predsjednikom Odbora Miloradom Pupovcem, u posjetu Međimurskoj županiji s ciljem prikupljanja cjelovitih informacija o položaju romske nacionalne manjine i međuetničkim odnosima u Međimurskoj županiji

naselja Kuršanec i Pribislavec u Međimurskoj županiji

Radna skupina Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 9. srpnja 2019. u posjetu je Međimurskoj županiji. Cilj posjeta je prikupljanje cjelovitih informacija o položaju romske nacionalne manjine i međuetničkim odnosima u Međimurskoj županiji.

U sastavu Radne skupine su: predsjednik Odbora Milorad Pupovac te članovi Odbora Dražen Barišić, Dragana Jeckov, Domagoj Hajduković, dr. Furio Radin i Veljko Kajtazi.

Tijekom posjeta Međimurskoj županiji Radna skupina obići će naselja Kuršanec i Pribislavec te održati sastanak na kojem će, uz župana Međimurske županije, biti nazočni predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije, čelnici jedinica lokalne samouprave u kojima žive pripadnici romske nacionalne manjine, predstavnici Centra za socijalnu skrb, Ministarstva unutarnjih poslova, Zavoda za zapošljavanje i obrazovnih ustanova na području Međimurske županije.