Voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a Davor Bernardić i članovi Izaslanstva Furio Radin i Hrvoje Šimić sudjeluju na 29. godišnjem zasjedanju Parlamentarne skupštine OESS-a

videokonferencija

srijeda, 30. lipnja 2021., 14.00 - 17.00 sati - član Izaslanstva Furio Radin sudjeluje na sastanku Glavnog odbora za demokraciju, ljudska prava i humanitarna pitanja Parlamentarne skupštine OESS-a

četvrtak, 1. srpnja 2021., 14.00 - 17.00 sati - član Izaslanstva Hrvoje Šimić sudjeluje na sastanku Glavnog odbora za gospodarstvo, znanost, tehnologiju i okoliš Parlamentarne skupštine OESS-a

petak, 2. srpnja 2021., 14.00 - 17.00 sati - voditelj Izaslanstva Davor Bernardić sudjeluje na sastanku Glavnog odbora za politička pitanja Parlamentarne skupštine OESS-a