Zajednička sjednica Odbora za vanjsku politiku i Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

1. ANALIZA POLITIČKOG POLOŽAJA HRVATSKOGA NARODA U BiH I VANJSKA POLITIKA HRVATSKE PREMA BiH.