Proračunski dokumenti Hrvatskoga sabora za 2023. godinu

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. (PDF, XLSX)  Bilješke uz izvještaje (PDF)

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. (PDF, XLSX)  Bilješke uz izvještaje (PDF)

Proračun Hrvatskoga sabora za 2023. godinu - Konačni plan (PDF, XLS

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2023. 

      - Polugodišnje izvršenje financijskog plana – svi izvještaji (PDF, XLSX)

      - Obrazloženje izvršenja (PDF)

Izmjene i dopune proračuna Hrvatskoga sabora za 2023. godinu/1 (PDF, XLSX)

Izmjene i dopune proračuna Hrvatskoga sabora za 2023. godinu/2 (PDF, XLSX)

Proračun Hrvatskoga sabora - Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - obrazloženje (PDF)

1. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Opći dio (PDF, XLS)

2. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Posebni dio (PDF, XLS)

3. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Plan prihoda (PDF, XLS)

4. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Plan rashoda (PDF, XLS)

5. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Rashodi prema izvorima financiranja (PDF, XLS)

6. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (PDF, XLS)

7. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Račun financiranja (PDF, XLS)

7. a. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za razdoblje 2023. - 2025. (PDF

Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika (PDF)