8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području:
– pomorstva, prometa i infrastrukture
– zaštite mora od onečišćenja s brodova.

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti