7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Lidija Bagarić (SDP)

Bagarić, Lidija

Rođena je 27. srpnja 1976. u Požegi. Završila Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji gdje je i doktorirala na znanstvenom polju ekonomije, grana marketing (VSS - doktorica ekonomskih znanosti).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

23.12.2011.

Datum završetka mandata:

19.06.2014.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 23. prosinca 2011. kao zamjenici zastupnika Željka Jovanovića
  • zastupnici je prestao mandat 19. lipnja 2014. povratkom izabranog zastupnika Željka Jovanovića na zastupničku dužnost

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: