9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Dragana Jeckov (SDSS)

Jeckov, Dragana

Rođena je 8. srpnja 1976. u Vinkovcima. Završila Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove na Privrednoj akademiji u Novome Sadu, Srbija (VSS - diplomirana pravnica).

Kontakt:
Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke
Telefon: +385 1 6303 511
Faks: +385 1 6303 798
e-mail: klub.sdss@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

30.06.2017.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 30. lipnja 2017. kao zamjenici zastupnika Mile Horvata

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

srpsku

Izabrana:

  • lista Samostalne demokratske srpske stranke

Izborna jedinica: