9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Josip Katalinić (Most)

Rođen je 20. siječnja 1969. u Rijeci. Završio Pedagoški fakultet u Rijeci (VSS - profesor matematike i informatike). 

Kontakt:
Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
Telefon: 01/4569 385
Faks: 01/4569 674
e-mail: klubmost@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 15. listopada 2016.; zamjenik zastupnika je Marko Sladoljev

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: