11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka

Potpredsjednik

Kontakti

Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka
Tajnik: 
Referent u Klubu: Goran Kurevija
Telefon: 01/4596-468
e-mail: klub.hsls@sabor.hr