7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Sandra Petrović Jakovina (SDP)

Petrović Jakovina, Sandra

Rođena je 21. ožujka 1985. u Zagrebu. Završila Pravni fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirana pravnica).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

18.01.2012.

Datum završetka mandata:

01.07.2013.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 18. siječnja 2012. kao zamjenici zastupnice Nade Čavlović Smiljanec
  • zastupnici je prestao mandat 1. srpnja 2013.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: