7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Željko Sabo (SDP)

Sabo, Željko

Rođen je 21. travnja 1954. u Vukovaru. (VŠS - teolog).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

20.03.2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je prestao mandat 20. ožujka 2015. podnošenjem ostavke na zastupničku dužnost; zamjenik zastupnika je Josip Krnić

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: