Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o: a) Prijedlogu odluke o razrješenju predsjednika, potpredsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata; b) Prijedlogu odluke o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članice Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 74. sjednici održanoj 15. siječnja 2024. godine Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika, potpredsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata i Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članice Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. studenoga 2023. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja.
 
Predstavnik predlagatelja istaknuo je da je postupak imenovanja i razrješenja predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata definiran člankom 12. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (Narodne novine broj 178/04).  U tom smislu, a uvažavajući činjenicu da je dosadašnjim članovima Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata istekao mandat od četiri godina, Vlada Republike Hrvatske je sukladno navedenom Zakonu na sjednici održanoj 2. studenoga 2023. godine utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju članova Upravnog Vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata kao i Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. 

Nakon provedene rasprave, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu je jednoglasno ( 7 „ZA“) odlučio predložiti  Hrvatskome saboru donošenje

ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA 


Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu je jednoglasno  (7„ZA“) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru donošenje 

ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marko Milanović Litre potpredsjednik Odbora.

 


                                                                                   PREDSJEDNICA ODBORA                                 

                     izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković