24., djelomično zatvorena, sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:

    - Usvajanje Zapisnika 23. sjednice Odbora                    
1.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU, u dijelu koji se odnosi na:
-  Ministarstvo unutarnjih poslova 
-  Hrvatsku vatrogasnu zajednicu 
- sastavnice sigurnosno-obavještajnog sustava (Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, Sigurnosno-obavještajna agencija, Vojna sigurnosno-obavještajna agencija, Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija, Zavod za sigurnost informacijskih sustava) - zatvoreno za javnost;

2.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA  REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P. Z. br. 203.