29. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu -otkazano-

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red:

- usvajanje zapisnika 28. sjednice Odbora

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 298;
2.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2021. – podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti;
3.    RAZNO.