37. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 35. i 36. sjednice;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 198 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2022. - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TURISTIČKIH ZAJEDNICA ZA 2019. - podnositelj: Državni ured za reviziju.